Bir meslek düşünün; bir bireyin gelişiminin en kritik yılların da ona yardım etme şansını size sunuyor, bu da yetmezmiş gibi bilgi ve tecrübeniz artıkça kendinizi daha iyi anlamlandırıyorsunuz. Ben böyle bir mesleğe sahip olma şansı yakalamış şanslı bir çocuk ve genç psikiyatristiyim. Tıp ve uzmanlık eğitiminden sonra Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi, Çocuk ve yetişkinlerde EMDR eğitimleri aldım. Dünyadaki en yaygın anne ve babalık programı TRİPLE P’nin (Pozitif anne babalık) Türkiye’deki az sayıdaki uygulayıcılarından biriyim. Şu sıralara 3. kuşak terapi akımı olan farkındalık (mindfullness) temelli terapiler alanına çalışmalarımı sürdürüyorum. Çocukların suça sürüklenme sürecini konu alan bir kitabım var. Mesleki bilgi ve becerilerimi yaklaşık 12 yıldır çocukların, gençlerin ve ailelerin yararına sunuyorum.

Doğum Tarihi: 1981

1986: 25 Mayıs Havza İlkokulu, Samsun

1991: 25 Mayıs Ortaokulu, Samsun

1994: Çimentaş Lisesi, İzmir

1997: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya bölümü

2000: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007: Tokat Zile Güzelbeyli Sağlık Ocağı-Pratisyen hekim

2007: Ondokuz Mayıs Üniverisitesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AB.

Çalıştığı Kurumlar:

2012-2014 : Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kl.- Uzman Hekim

2014 – : Aydın Kadın Doğum Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi (Dönüşümlü görev)

2016: Aydın’da kendi muayenehanesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Terapi Eğitimim:

Not: Psikiyatrist, Psikolog ya da pedagog ünvanı taşımak PSİKOTERAPİST olmak anlamına gelmez. Terapi teknikleri (ilaç kullanmadan) ile tedavi yapabilecek becerileri kazanmak için uzun süreli eğitimlerinden geçilmelidir. Çocuğun sağlığının emanet edileceği kişinin bu anlamda yetkin ve yeterli eğitimden geçmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından onaylanmış Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi alan az sayıda uzmandan biriyim.

Kitap:ahmet-senses-kitap

Suça Sürüklenen Gençlik Psikolojisi ve Nöropsikolojisi 

Çocuk ve genç suçluluğu Türkiye’de ve tüm dünyada giderek büyüyen önemli bir sorundur. Bu alanda doğru ve etkili çözümler geliştirelebilmek için suça sürüklenme sürecine etki eden tüm faktörlerin araştırılmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla kaleme alınmış kitabın ilk bölümünde suç davranışını açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar, aile, okul, yaşanılan çevre,göç, sosyoekonomik durum gibi çevresel faktörler ve bunların yanında literatürde daha az konu edilmiş psikiyatrik ve nöropsikolojik çalışma bilgileri sunulmuştur. İkinci bölümde ise bu bilgiler ışığında oluşturulmuş, suç davranışı sergilemiş gençler ve aileleri ile yapılmış kapsamlı bir çalışmanın sonuçları ve bu sonuçların ne anlama gelebileceği tartışılmıştır. Bu kitap Türkiye’de gençleri suç davranışına iten nedenleri konu alan çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında yazılmış ender kaynaklardan biridir.

Katılmış olduğu Bilimsel Çalışmalar:

Şenses A.,  Akbaş S, Baykal S, Karakurt M. N. ‘Hırsızlık Suçuna Sürüklenmiş Erkek Ergenlerin Psikiyatrik Tanı Dağılımları ve Nöropsikolojik Özellikleri’ Adli Tıp Dergisi/J For Med. 2014;28(3)

Saliha Baykal , Koray Karabekiroğlu, Ahmet Şenses , Melih Nuri Karakurt , Tülay Çalık , Murat Yüce, Çocukluk Çağı Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Klinik ve Nöropsikolojik Özelliklerin İncelenmesi, Nöropsikiyatri Arşivi 2014; 51: 334-343

Dr. Melih Nuri Karakurt , Dr. M. Z. Koray Karabekiroğlu, Dr. Murat Yüce , Dr. Saliha Baykal , Dr. Ahmet Şenses, Bozukluk Tanısı Olan ve Bipolar Bozukluk için Yüksek Riskli Ergenlerin Nöropsikolojik Özellikleri, Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24

Akbas S., K. Karabekiroglu, T. Ozgen, G. Tasdemir, M. Karakurt, Senses A., O. Boke ve M. Aydın, “Association Between Emotional and Behavioral Problems and Metabolic Control in Children & Adolescents with Type 1 Diabetes”. J Endocrinol Invest. 32(4), 325-329; 2009

Akbaş S., A. Turla, Şenses A., Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Adli Makamlarca Gönderilen Cinsel İstismara Uğramış Çocukların, İstismar Şekilleri, Ruhsal Ve Fiziksel Muayene Özellikleri” Adli Bilimler Dergisi  8 (1), 24-32; 2009

Karakurt, M.N., S. Akbaş, K. Karabekiroğlu, B. Bilgici, G.N. Taşdemir, S. Baykal, Şenses A., Ö. Böke, “Çocuklardaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri ve Semptomları İle Tiroid Hormonları İlişkisi” Türkiye’de Psikiyatri, 11(2), 75-79 (2009)

Karakurt, M.N., K. Karabekiroğlu, S. Akbaş, B. Bilgici, M Kılıç, Şenses A, S Baykal, Ö Böke, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Semptomlar ile Serum Demir ve Ferritin Seviyeleri Arasındaki İlişki, Arch Neuropsychiatr 2011; 48: 125-128
 

Poster ve Sözlü Sunumlar:

Şenses, A., D. Sapmaz, S. Akbaş, K. Karabekiroğlu. “Atomoksetin Kullanımına Bağlı Raynaud Fenomeni” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 78, Bodrum, 2010. (poster sunumu)

Şenses, A. ve K. Karabekiroğlu. “Makattan Kene Gelmesi: Bir Munchausen by Proxy Sendromu Şüphesi” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 128, Hatay, 2009. (poster sunumu)

Karakurt, M.N., S. Akbaş, K. Karabekiroğlu, G.N. Taşdemir, S. Baykal, A. Şenses. “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Semptomlar ile Serum Demir ve Ferritin Seviyeleri Arasındaki İlişki” 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 132, Bodrum, 2010. (sözlü sunum)

Şahin S., Z. Yıldırım, S. Baykal, A. Şenses, M.N. Karakurt, D. Sapmaz, K. Karabekiroğlu, M. Yüce, S. Akbaş, A. Turla, B. Aydın, “Çocuk İstismarı: Bir Yılda 280 Olgu” 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 99, Antalya, 2011. (poster sunumu)

Yıldırım, Z., S. Şahin, K. Karabekiroğlu, M.N. Karakurt, A. Şenses, S. Baykal, D. Sapmaz, M. Yüce, Z. Babadağı, A. Turla, B. Aydın “The Psychiatric Consequences of Child and Adolescent Sexual Abuse: The Results of 590 Cases” 20th Congress of International Association of Child and Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP), Neuropsychiatry de l’enfance et de l’adolescence, S252, Paris, 2012.(Poster sunumu)

Yıldırım, Z., S. Şahin, K. Karabekiroğlu, M.N. Karakurt, A. Şenses, S. Baykal, D. Sapmaz, M. Yüce, Z. Babadağı, A. Turla, B. Aydın “Çocuk ve ergenlerde cinsel istismarın psikiyatrik sonuçları: 590 olgunun sonuçları” 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 101, Bolu, 2012. (poster sunumu)

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay- En iyi araştırma posteri üçüncülük ödülü (2008). [Akbaş, S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke, K. Karabekiroğlu, Adli Olarak Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Özellikleri]. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 28-30 Nisan, Istanbul. (2008).

Akbaş, S., A. Turla, A. Şenses, Ö. Böke ve K. Karabekiroğlu, “Adli Olarak Başvuran Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Özellikleri” 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 58-59, İstanbul, 2008. (poster sunumu)

Akbaş, S., T. Özden, G. N. Taşdemir, M. Karakurt, A. Şenses, Ö. Böke, K.Karabekiroğlu ve M. Aydın, “Tip I Diyabet Tanısı Konan Çocukların Psikiyatrik Özellikleri ve Metabolik Kontrolle İlişkisi”. 18. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 62, İstanbul, 2008. (poster sunumu).

Halk Eğitimi ile İlgili Konferanslar:

‘Otizm Nedir” (Velilere ve Öğretmenlere yönelik seminer), Isparta Öğretmenevi, 08.05.2013, Isparta

Halk Eğitimi ile İlgili Projeler:

‘Mutlu Çocuk Mutlu Gelecek Projesi’, Isparta ili ilköğretim okullarında görev yapan Rehber Öğretmen ve Okul Öncesi öğretmenlere yönelik çocuklarda sık görülen ruhsal sorunların tanımlandığı proje, 20.04.2013 tarihinde başlandı ve eğitim sunumları.

çocuk psikiyatri pedagog

PAYLAŞ
Önceki İçerikİletişim:
Sonraki İçerikMOXO dikkat testi AYDIN’da
Bir meslek düşünün; bir bireyin gelişiminin en kritik yılların da ona yardım etme şansını size sunuyor, bu da yetmezmiş gibi bilgi ve tecrübeniz artıkça kendinizi daha iyi anlamlandırıyorsunuz. Ben böyle bir mesleğe sahip olma şansı yakalamış şanslı bir çocuk ve genç psikiyatristiyim. Tıp ve uzmanlık eğitiminden sonra Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) eğitimi, Çocuk ve yetişkinlerde EMDR eğitimleri aldım. Dünyadaki en yaygın anne ve babalık programı TRİPLE P'nin (Pozitif anne babalık) Türkiye'deki az sayıdaki uygulayıcılarından biriyim. Çocukların suça sürüklenme sürecini konu alan bir kitabım var. Alanlarında uzman psikolog ekip arkadaşlarım ile birlikte mesleki bilgi ve becerilerimi çocukların, gençlerin ve ailelerin yararına sunuyorum.